Welkom

Waar mensen zijn, worden fouten gemaakt. Sommige fouten hebben onmiddellijk onomkeerbare gevolgen, andere blijven jaren onzichtbaar en bieden bij ontdekking nog ruimte voor herstel. In de fiscale wereld heeft de Hoge Raad voor deze laatste soort fouten herstelregels – de foutenleer – ontwikkeld.

De foutenleer richt zich op fouten in de ondernemings- of resultaatsbalans, die doorwerken in het eindvermogen van het laatst vastgestelde jaar. De meest voorkomende zijn etiketterings- en waarderingsfouten. Incidentele fouten in de verlies- en winstrekening kunnen dus niet met toepassing van de foutenleer worden hersteld.

De foutenleer is een ingewikkeld leerstuk, waarvan de toepassing in de praktijk om specifieke kennis en ervaring vraagt. De foutenleer is immers niet op iedere fout toepasbaar en bovendien is lang niet altijd duidelijk of er wel sprake is van een echte fout. Voorts zijn de financiële belangen vaak groot en is het tegenspel van de belastinginspecteur navenant.

In mijn tijd bij de Belastingdienst heb ik als belastinginspecteur veel expertise opgebouwd op het gebied van vermogensetikettering en toepassing van de foutenleer. Ik kan beoordelen of een beroep op de foutenleer kansrijk is en zo nodig voor u het verzoek om toepassing van de foutenleer en het daarmee gepaard gaande overleg met de Belastingdienst verzorgen.

Wilt u weten of ik iets voor u kan betekenen? Kijk verder op deze site en neem vrijblijvend contact op!

 

Reacties zijn gesloten.